Janusfabrikkens kvalitetspolicy

Janusfabrikken AS skal den fortrukne leverandør av undertøy, mellombekledning og sokker for våre kunder.

Det skal oppnås ved å:

Levere gode og konkurransedyktige produkter i henhold til:

  • Markedets krav, behov og forventninger
  • Lover og forskrifter
  • Krav i ISO 9001

Vi skal møte de krav og forventninger øvrige interessepartnere har til virksomheten.
Revidere våre prosedyrer kontinuerlig for å søke forbedring.
Benytte tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere til utviklings- og forbedringsprosjekter.
Sørge for at vårt personale til en hver tid har riktig kompetanse.